Gwaith Cartref/Homework: Cân Pentrecelyn

Eich gwaith cartref yw dechrau dysgu Cân Pentrecelyn ogydd. Beth am addurno eich copi papur o’r ysgol i ddangos eich dealltwriaeth o’r geiriau.

Diolch

Your homework is to begin learning the words to Cân Pentrecelyn. You can decorate your paper copy from school to show your understanding and meaning of the words.

Thank you

pdf icon Cân-Pentrecelyn-geiriau.pdf