Gwybodaeth – Information

Arwydd Ysgol Pentrecelyn – Gobeithio bod pawb wedi sylwi ac yn ymfalchïo ar yr arwydd wrth y groesfan bellach. Diolch o galon i Glenda am weithredu ar fy syniad. Hefyd i Dilwyn, Osian a Harri am osod yr arwydd. Y diolch mwyaf wrth gwrs i Goleg Cambria Llysfasi am ganiatâd i osod yr arwydd yn y cae.

Diwrnod hyfforddiant – cofiwch am y diwrnod yma ar ddydd Mawrth, Mai 4ydd. Fel y soniais yn gynharach mae hwn yn ddiwrnod hyfforddiant ar gyfer holl ysgolion cynradd clwstwr Rhuthun.

Diolch am eich cefnogaeth

Ysgol Pentrecelyn Sign – I hope you have all noticed the sign on the crossroads by now and are very proud. Many thanks to Glenda for implementing my original idea. Also, to Dilwyn, Osian and Harri for placing the sign. Our biggest thanks go to Coleg Cambria Llysfasi for permission to place it in their field.

Training day – remember about the training day on Tuesday, May 4th. I know it’s not popular but just to remind you that it’s a training day for all Ruthin primary school cluster schools. 

Thank you for your support  

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288