Gwybodaeth – Information

Clwb Brecwast – Clwb Celyn (amseroedd)

Breakfast Club – Clwb Celyn (times)

O ddydd Llun, Mai 10fed, bydd Clwb Brecwast yn parhau o 8:00. Bydd Clwb Celyn yn ymestyn i 5:30.

From Monday, May 10th, Breakfast Club will continue from 8:00. Clwb Celyn will extend till 5:30.

Wythnos Hybu lles (Mai 10-14) 

Wellbeing Week (May 10-14)

Rydym yn edrych ymlaen am wythnos o weithgareddau hybu lles wythnos nesaf – gwyliwch allan ar Trydar wythnos nesaf.

We are looking forward to a week of wellbeing activities here at Ysgol Pentrecelyn next week – check out Twitter next week.

Sgyrsiau gyda rhieni/gwarchodwyr (Mai 17-21) 

Catch-up with parents/guardians (May 17-21)

Byddwn yn gyrru apwyntiad unigol i chi yn fuan ar gyfer sgwrs dros y ffôn.

We will send out individual appointments soon for a catch-up over the phone.

Diolch am eich cefnogaeth

Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288