Gwybodaeth / Information

IMG-20230714-WA0001.jpg

Braf oedd dathlu heddiw gydag ein Blwyddyn 6 arbennig.  Diolch i Anti Eirian am greu’r wledd ac i’r Gymdeithas Rhieni Ffrindiau ac Athrawon am gyfrannu tuag at y bwyd.
Mi fydd adroddiadau’r plant yn dod adref gyda nhw ar ddydd Llun yn dilyn cau’r gofrestr presenoldeb heddiw.
Cofiwch am ein noson dathlu Blwyddyn 6 a Pentrecelyn’s Got Talent am 5yh nos Fawrth yn yr HWB Cymunedol, Llysfasi.   Er gwybodaeth bydd plant Meithrin yn cymryd rhan ond nid y Cylch tro yma – Croeso i bawb fel arfer.

Gofynnwn yn garedig i chi wirio eich Parent Pay er mwyn gwneud yn siŵr fod taliadau wedi ei gwneud.

​We have celebrated with our amazing Year 6 pupils today.  Many Thanks to Anty Eirian for preparing the feast and to the Parents Teachers and Friends Association for contributing towards the food.


End of year reports will be sent out on Monday, after closing the attendance register today.


Remember our evening Celebrating Year 6 Pupils and our Pentrecelyn’s Got Talent Show on Tuesday in the Community Hub at Llysfasi at 5pm.  On this occasion only pupils from the Nursery class to Year 6 will be performing, however there is a warm welcome to all to attend.


We ask kindly that everyone visits ParentPay to ensure any outstanding payments are made. 

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288