Gwybodaeth – Information

Eisteddfod Cylch

Cofiwch Eisteddfod Cylch yn Ysgol Brynhyfryd dydd Sadwrn yma (24/2/2024) Mae amlen yn mynd adref heddiw i’r unigolion sydd yn cystadlu gydag amseroedd y rhagbrofion. Parti Unsain (Dosbarth Eithin) i gyfarfod yn y cyntedd 2:15. mewn gwisg ysgol.

Remember the Cylch Eisteddfod at Ysgol Brynhyfryd this Saturday (24/2/2024)

An envelope is going home today to the individuals competing with the times of the preliminary judging.

Parti Unsain (Singing)  – Eithin Class to meet in the hallway 2:15. In school uniform.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

doc icon Trefn-Cystadlaethau-Cylch-Rhuthun-2024-TERFYNOL.docx