Gwybodaeth/Information

Tempest

Dychwelwch eich archebion erbyn dydd Iau, Tachwedd 26ain. Gallwch archebu ar-lein ar ôl y dyddiad yma ond dim hwyrach na Rhagfyr y 7fed.

Please can any outstanding Tempest orders be returned to school by Thursday 26th November at the very latest.  If you miss this deadline you will still be able to purchase pictures online, however there is a deadline of the 7th December for any online orders.

Clwb Celyn – After School Club

Mae angen talu biliau Clwb erbyn dydd Gwener yr wythnos yma ogydd

Please can any outstanding invoices be paid by Friday 27th November.

IQ Cards

Cofiwch hefyd am daliadau Cardiau ‘Dolig IQ ar Parent Pay

Please ensure that all Christmas IQ card orders are paid on ParentPaay

Ffordd ar gau – Road closure

Mae Open Reach wedi cychwyn gweithio ar y ffordd heibio’r Ysgol. Er bod y ffordd ar gau rhwng 9:30 a 3:00, mae bosib gyrru o bentref Pentrecelyn.

Open Reach are undertaking work on the stretch of road from Llysfasi to the school.  We have been told that the road will be closed from 9:30 to 3:00, Monday to Wednesday this week.  School can be accessed from Pentrecelyn village.​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288