Newyddion / News

Rydym wedi cael cadarnhad heddiw y bydd y gwaith ar gyfer y paneli solar yn cychwyn yn yr ysgol dydd Gwener yma, sef y 24ain o Dachwedd.  Ar ôl gwneud asesiad risg rydym wedi penderfynu manteisio ar adnoddau gwych yn yr Hwb Cymunedol yn Llysfasi i gynnal y ffair Nadolig eleni nos Wener, 1af Rhagfyr.  Bydd cyfarfod byr i’r CRhFfaA nos Iau am 6yh ar ôl y noson agored i drefnu’r ffair.​

We have received confirmation today that the works scheduled for the Solar Panel Installation will start this Friday the 24th November.  After a risk assessment it has been decided that we will now be utilising the fantastic resources in the Community Hub in LLysfasi to host the Christmas Fair on Friday the 1st December.  A short PTA meeting will be held Thursday evening at 6pm following the open evening to finalise arrangements for the fair.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288