ParentPay

Gofynnwn yn garedig i bawb wirio ParentPay a chlirio unrhyw daliadau sy’n ddyledus cyn dydd Gwener a diwedd y flwyddyn ariannol.​​

Please can you all visit ParentPay and clear any outstanding payments before Friday and the financial year end.

Diolch / Thank you

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288