Pwysig – diwrnod thema 60au – 60s theme day

Cofiwch am ein diwrnod thema 60au ar gyfer plant CA2 ‘fory (Bl 3 i 6).

Dim ond y plant yma sydd angen gwisgo os y dymunir.

Mi fydd pob plentyn yn rhan o’r cinio arbennig a sioe Roald Dahl.

Remember our 60s theme day for KS2 pupils tomorrow (Yrs 3 – 6).

Only these pupils need to dress up if they wish.

All pupils will be part of the special lunch and Roald Dahl show.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288