Rygbi CA2 – Rugby KS2

Plant Bl 3 – 6

Bydd sesiwn sgiliau gemau Rygbi ‘fory (10/5/19) os yw’r tywydd yn ffafriol. Allwch chi sicrhau bod gan eich plentyn ddillad addas i newid iddynt ar gyfer y cae – e.e. tracwisg a threinars.

Yr 3 – 6 pupils

There will be a Rugby skills games session tomorrow (10/5/19) – weather permitting. Please ensure your child has appropriate clothing to change for the field i.e. tracksuit and trainers.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288