Sports Llanfair / Llanfair Sports

Bydd gan y CRhFfaA stondin yn Chwaraeon Llanfair ddydd Sadwrn yn hyrwyddo ein dathliadau 150, ar y stondin bydd ganddynt gêm sgwâr cant.  Y wobr ar gyfer y gêm hon fydd y Parti Plant 2awr yn Neuadd y Farchnad Rhuthun a gofynnwn yn garedig os fedrwch chi roi unrhyw beth sy’n gysylltiedig â pharti i gyd-fynd â hyn.  Os gallai’r eitemau fod yn yr ysgol ar gyfer dydd Gwener rhowch amser i ni wneud hamper parti.

Diolch

  

The PTFA will have a stall at Llanfair Sports on Saturday promoting our 150th celebrations and also on the stall they will have a 100 square game.  The prize for this game will be the 2hr Children’s Party at Ruthin Market Hall and we ask kindly if you could donate anything party related to go with this.  If the items could be in school for Friday to give us time to make up a party hamper.

Thank you

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288