Yfory – Tomorrow (2/5/19)

Trefniadau ar gyfer ‘fory. Arrangements for tomorrow. (2/5/19)

Meithrin Ysgol – Nursery – School (diwrnod estynnol os y dymunwch) (extended day if you wish)

Derbyn, Bl 1 a 2TechniquestReception, Yr 1 and 2

CA2 – KS2 Nofio – bore – Swimming – morning

CA2 – KS2 Gweithdy Ukulele Workshop – p’nawn – afternoon

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288