Ysgol ar gau / school closure 9/3/23

Yn anffodus bydd yr ysgol ar gau heddiw 9/3/23. Ymddiheuriadau am hyn. Byddaf yn eich diweddaru yn ystod y dydd.
Unfortunately the school will be closed today 9/3/23. Apologies for this. I will update you further later.