Addysg Gorfforol / PE

Er gwybodaeth bydd Llio yn parhau gyda gweithgareddau gemau’r haf ar bnawn Mercher, cychwyn wythnos yma (19/4/23).  Plant dosbarth Eithin i ddod i’r ysgol mewn cit, plant dosbarth Llywelyn i ddod a dillad mewn bag i newid yn yr ysgol.
​Bydd mwy o fanylion ynglŷn â threfniadau nofio unwaith y byddwn wedi cael cadarnhad gan y pwll nofio.​

PE activities with Llio from the Urdd are to continue again this term, starting this Wednesday afternoon (19/4/23).  Pupils from dosbarth Eithin are to come to school in their PE kit and pupils from dosbarth Llywelyn are to bring their kit with them to change in school.

More information regarding swimming will follow once we have received confirmation from the Leisure Centre staff.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288