Ymweliad RHUG Visit

​ Yn dilyn ymweliad Lord Newborough i’r ysgol blwyddyn ddiwethaf rydym wedi derbyn gwahoddiad i ymweld â Fferm Y Rhug, yn ymyl Corwen i weld ein hunain y math o weithgareddau ac anifeiliaid fferm sydd yno.
Byddwn yn ymweld â Rhug dydd Gwener yma, sef 28ain Ebrill, yn gadael am 9:15yb.  Mae Anti Eirian am wneud pecyn bwyd a byddwn yn dychwelyd i’r ysgol ar ôl bwyta hwn yn Y Rhug.  Plant i wisgo dillad ysgol a chot glaw gan fod y tywydd yn argoeli’n wlyb a byddwn yn mynd o gwmpas y fferm mewn trelar.
Cylch Meithrin yn agored o 12:30 dydd Gwener yma.

Following Lord Newborough’s visit to the school last year we have now been invited to visit the Rhug Estate, Druid, near Corwen to see first hand the farm.

We will be visiting Friday, 28th April, leaving school by coach at 9:15.  Anti Eirian will arrange a picnic lunch for the pupils which we will eat at Rhug and return after this.  Pupils are to wear school uniform and bring a warm waterproof coat as weather forecast is showing rain and we will be traveling around the farm in a trailer.

Cylch Meithrin will be open from 12:30 this Friday

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288