Amserlenni Eisteddfod Cylch Rhuthun 2023 – Parti Canu

Dydd Sadwrn, Mawrth 4ydd – Ysgol Brynhyfryd
Mae amserlen rhagbrofion wedi ei rannu eisoes. Rhaid cyrraedd y rhagbrawf o leiaf 15 munud cyn yr amser cystadlu.
Mae’r amserlen llwyfan ar gyfer y prynhawn wedi ei atodi. Bydd y cystadlu yn cychwyn am 13:30 a gofynnwn i’r Parti Canu i gyfarfod yn y cyntedd 2:30 i ymarfer, cystadleuaeth ar y llwyfan tua 3:00 gobeithio.​

The times for the prelims have already been shared. You must arrive at the prelim at least 15 minutes before your competing time.
The schedule for the afternoon is also attached. The competing will start at 13:30.  Please can the Parti Canu to meet in the Foyer 2:30 to practice, competition will be on stage at 3pm hopefully.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Amserlen-prynhawn-Cylch-Rhuthun-1.pdf
pdf icon Amserlen-Cylch-Rhuthun-Bore.docx.pdf