Gweithredu diwydiannol / Industrial action

GWEITHREDUDIWYDIANNOL/ INDUSTRIAL ACTION 02/03/23

Annwyl rieni,
Ni fydd gweithredu diwydiannol ar ddydd Iau, Mawrth 2il, yn effeithio Ysgol Pentrecelyn. Bydd yr ysgol felly ar agor i bawb fel arfer. 
Byddaf yn eich diweddaru am y diwrnodau streic eraill ym mis Mawrth maes o law.
Diolch yn fawr, ​

Dear parents,

The industrial action on Thursday, March 2nd, will not affect Ysgol Pentrecelyn. The school will therefore be open to everyone as usual.
I will update you about the other strike days in March in due course.

Thank you

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288