‘Arwyr’ Theatr y Stiwt 29.11.19

Annwyl Rieni

Bag2School – Diolch i’r rhai sydd wedi dod â bagiau o ddillad i’r ysgol yn barod.  Bydd y casgliad bore fory, felly, os oes gennych fwy o fagiau, cofiwch ddod â nhw i’r ysgol yn y bore.  Diolch.

Panto Stiwt – Nodyn i’ch atgoffa fod y plant i gyd (ar wahân i’r Meithrin) yn mynd i Theatr y Stiwt, Rhos dydd Gwener yma, Tachwedd 29 i weld y sioe ‘Ari Ari Arwyr’.  Byddwn yn cychwyn o’r ysgol am 12.00yp wedi cinio cynnar.  Rydym yn gobeithio cychwyn yn ôl am 2.30yp fel ein bod yn yr ysgol erbyn 3.15yp.  Os nad ydych wedi gwneud yn barod, gofynnwn yn garedig i chi dalu am y trip ar ParentPay os gwelwch yn dda.  Diolch eto i’r GRhA sydd wedi cyfrannu at gostau’r trip.

Yn gywir

Andrew Evans

Dear Parents

Bag2School – Many thanks to those that have brought bags of clothes in already.  The collection will be made tomorrow morning, so, if you have more bags, remember to bring them in the morning.  Thank you.

Stiwt Panto – Just to remind you that everyone (apart from the Nursery children) will be going to Theatr y Stiwt, Rhos this Friday, 29 November to see the Welsh show ‘Ari Ari Arwyr’.  We will be starting from school at 12.00pm after an early lunch.  We hope to start back at 2.30pm so that we are back in school by 3.15pm.  If you haven’t done so already, please pay for the trip on ParentPay.  Many thanks to the PTA for their contribution towards the cost of the trip.

Yours sincerely

Andrew Evans

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288