Lluniau Tempest Photographs

Annwyl Rieni

Bydd archebion lluniau Tempest yn mynd ffwrdd bore Mercher yma, Tachwedd 27.  Felly, os ydych am archebu, cofiwch ddychwelyd yr amlen efo’r archeb a’r arian erbyn hynny os gwelwch yn dda.

Yn gywir

Andrew Evans

Dear Parents

Tempest photo orders will be going off this Wednesday morning, 27 November.  Therefore, if you wish to order, please return the envelope and money by then please.

Yours sincerely

Andrew Evans

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288