Bl 5 a 6 – Bikeability – Yrs 5 and 6

Rhieni Bl 5 a 6 Bydd Cwrs lefel 1 Bikeability yma yn Ysgol Pentrecelyn ar ddydd Iau, Mehefin 30ain. Bydd angen i chi drefnu bod beic eich plentyn yma yn yr ysgol ar y bore hwnnw neu ar y diwrnod/noson gynt. Plîs cysylltwch â mi os oes angen unrhyw gymorth.

Year 5 and 6 parents

The Bikeability level 1 course will take place here at Ysgol Pentrecelyn on Thursday, June 30th. You will need to arrange for your child’s bike to be here on that morning or the day/night before. Please contact me if you need any support.

Diolch 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288