Gwener ‘Gwych’ – ‘Fantastic’ Fridays

Annwyl rieni Cylch Meithrin, Dosbarth Llywelyn a Dosbarth Eithin,

Fel rhan o Gwener ‘Gwych’ yfory, Mehefin 17eg. Byddwn yn cynnal gweithgareddau dŵr yma yn ystod y pnawn. Gofynnwn yn garedig i’r disgyblion ddod a dillad sbâr, tywel, cap haul ac eli haul gyda hwy i’r ysgol, rhag ofn iddynt wlychu yn ystod y gweithgareddau.

Gwisg ysgol fel arfer ac unrhyw ddilad sbâr.

Diolch yn fawr iawn,

Miss Llywelyn

*****************************************************************************

Dear parents of Cylch Meithrin, Dosbarth Llywelyn and Dosbarth Eithin,

As part of tomorrow’s ‘Fantastic Friday’, June 17th. We will be holding water activities during the afternoon. We kindly ask pupils to bring spare clothes, towel, sun cap and sunscreen with them to school, in case they get wet during activities. 

School uniform as normal and any spare clothes will do.

Diolch yn fawr iawn,

Miss Llywelyn

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288