Bl 6 – Y Cam Nesa – Yr 6

Annwyl rieni Bl 6

Nodyn byr i’ch atgoffa bydd Bl 6 yn mynychu Gwasanaeth yn Eglwys Sant Pedr p’nawn ‘fory. Byddwn yn cael eu cludo gan Mrs Wilson-Jones.

Dear parents Yr 6

A note to remind you that Yr 6 will be attending a Servive for all leavers at St Peters Church tomorrow afternoon. They will be transported by Mrs Wilson-Jones.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288