Blog CABINET

Ailgylchu, Ailgylchu, Ailgylchu

Dydd Mercher cafodd y Cabinet gyfarfod am Ailgylchu yn yr ysgol. Trafodwyd ailgylchu yn fwy effeithiol yn yr ysgol ac yn y clwb ar ôl ysgol sef Clwb Celyn. Rydym eisiau i’r plant arwain hyn. Felly, rydym wedi penderfynu cael biniau ailgylchu bach o fewn yr ysgol.  Dyma y cam cyntaf cyn i ni edrych ar plastig yn benodol gyda help chi rhieni.

Erin ac Anest.

Recycle, Recycle, Recycle

On Wednesday the Cabinet had a meeting about recycling in school. We discussed recycling more effectively in school and in our after school club (Clwb Celyn). We want the children to lead this so we have decided to get small recylcing bins for inside the school. This will be our first step before looking at plastic with your help as parents.

Erin and Anest.