Blwyddyn 4, 4 a 6 / Years 4, 5 & 6 – Cyngerdd 150 – Concert 150

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ein cyngerdd arbennig heno. A fyddech cystal â gofyn i’r plant gyrraedd erbyn 7pm fan bellaf wedi gwisgo mewn gwisg ysgol? Byddant wedi’u lleoli gyda staff ar ochr y pulpud.


We are looking forward immensely to our special concert tonight. Could we please ask that the children arrive no later than 7pm dressed in school uniform.  They will be based with staff at the side of the pulpit.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288