Blwyddyn 6 Year 6

Diolch i bawb am ddod draw er mwyn ffarwelio a blwyddyn 6 p’nawn ‘ma. P’nawn hyfryd ar gyfer plant hyfryd.

Byddaf mewn cyswllt yn fuan ynglŷn â threfniadau mis Medi.

Gweler rhan o waith Anest ar gyfer y Gadair eleni, sydd yn addas iawn heddiw.

 

Many thanks to those who came by to wish Year 6 well this afternoon. A lovely afternoon for such great children.

I will be in touch soon regarding arrangements for September.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Atgofion-Anest.pdf