Diweddariad mis Medi – September Update

Annwyl rieni

Gobeithio bod pawb yn iawn. Dim ond nodyn byr i’ch hysbysu yn fras o drefniadau mis Medi hyd yn hyn. Roeddwn yn hynod o hapus gyda’r trefniadau yn ystod y 3 wythnos cyn gwyliau haf. Edrychwn ymlaen at adeiladau ar hyn er mwyn dychwelyd ym mis Medi.

Cymwch ofal

Dear parents

I hope you are all well. A brief note to inform you of the arrangements for September at present. I was very happy with the arrangements during the 3 weeks before the Summer. We look forward to building on this now in order to return in September.

Take care

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon AMSERLEN-AIL-AGOR-YSGOL-PENTRECELYN-MIS-MEDI.pdf