Blwyddyn Newydd Dda

​Blwyddyn newydd dda i bawb
Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl ar ddydd Mawrth, Ionawr 10fed. Mae dydd Llun yn ddiwrnod hyfforddiant.​

A happy new year to you all

Just a reminder that we look forward to seeing you all on Tuesday, January 10th. Monday is a training day.

Dymuniadau gorau

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288