Bore Trosglwyddo / Transition Morning 11 7 23

Cofiwch – bore dydd Mawrth 11/7/23 – Bore trosglwyddo Ysgol Pentrecelyn.
Bydd plant Meithrin newydd, Medi 2023, yn ymweld â dosbarth Llywelyn yn y bore ac os ydynt yn dymuno gall plant meithrin newydd aros drwy’r dydd ac ymuno gyda’r Cylch yn y pnawn. Os ydi eich plentyn am aros yn y cylch plîs cysylltwch gydag Anti Jemma.
Bydd plant Blwyddyn 2 eleni yn ymweld â dosbarth Eithin.

Gobeithio bydd Blwyddyn 6 eleni yn mwynhau ei ‘treat’

Remember – Tuesday Morning 11/7/23 – Ysgol Pentrecelyn Transition morning.

Our new Nursery children, September 2023, will be attending dosbarth Llywelyn in the morning and if they wish they are welcome to have a full day by joining cylch in the afternoon. If your child is intending to stay to Cylch in the afternoon please can you contact Anti Jemma.
Our current year 2 pupils will be joining dosbarth Eithin.

We hope that our present Year 6 pupils enjoy their treat.

Er gwybodaeth

Ym mis Medi bydd y plant yn cael ei grwpio fel yr isod ar gyfer ambell waith ffocws yn ystod yr wythnos
Plant dosbarth Derbyn a Meithrin – grŵp  Cricor 
Blwyddyn 1,2, 3 a 4  grŵp Y Waun 
Blwyddyn 5 a 6 – grŵp Y Gelli 

FYI

In September the children will be grouped as below for certain focused tasks during the week.

Nursery and reception  – Cricor grwp

Years 1, 2, 3 and 4 pupils – Y Waun

Year 5 and 6 – Y Gelli group


 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288