Llongyfarchiadau Miss Llywelyn Congratulations

​Llongyfarchiadau Miss Alaw Llywelyn ar enedigaeth eich merch Gwenlli Elwy yn 7 pwys a 12 owns, dydd Llun y 3ydd o Orffennaf. Rydym yn falch o glywed bod pawb yn iawn ac yn edrych ymlaen i’ch gweld yn fuan.

Congratulations to Miss Alaw Llywelyn on the birth of a daughter, Gwenlli Elwy who was born at 7 pounds and 12 ounces on Monday the 3rd of July.  We are so pleased to hear that everyone are thriving and we are all looking forward to seeing them soon.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288