CA2 – KS2 (Dydd Miwsig Cymru)

CA2 (Bl 3 i 6)Gweler cyfarwyddiadau ar gyfer uwchlwytho llun neu fideo i j2e

KS2 (Yr 3- 6) Please find instructions for uploading a photo or video to j2e

Dydd Miwsig Cymru ‘fory cofiwch 

Beth am rannu eich lluniau neu fideo ar j2e

Mae yna linc ar gyfer disgo Glan-Llyn ar j2homework hefyd 

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Uwchlwytho-Llun-neu-Fideo.pdf