Dyddiadau – Cylch Meithrin – Dates

​​Cofiwch – Mae croeso cynnes fel arfer i blant, rhieni a theuluoedd Cylch Meithrin ymuno a ni yn ystod gweithgareddau ysgol gyfan fel Mabolgiamocs. Gallwch archebu lle yn y Cylch gydag Anti Jemma os nad yw’n ddiwrnod arferol y plentyn.​ Reminder – Cylch Meithrin children, parents and families are more than welcome like always to take part in our … Read more