Dyddiadau – Cylch Meithrin – Dates

​​Cofiwch – Mae croeso cynnes fel arfer i blant, rhieni a theuluoedd Cylch Meithrin ymuno a ni yn ystod gweithgareddau ysgol gyfan fel Mabolgiamocs. Gallwch archebu lle yn y Cylch gydag Anti Jemma os nad yw’n ddiwrnod arferol y plentyn.​

Reminder – Cylch Meithrin children, parents and families are more than welcome like always to take part in our whole school events such as ‘Mabolgiamocs’ – fun sports day. 

If the events take place on days your child does not attend Cylch then you can book them in with Anti Jemma.

Diolch​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Dyddiad-diwedd-tymor-1.pdf