Bl 5 a 6 Tenis Year 5 and 6

ER GWYBODAETH Cit Addysg Gorfforol Pecyn bwyd gan Anti Eirian Potel dwr £2? John Taxi yn cludo Helo pawb,   Nodyn i’ch atgoffa am y prif bwyntiau ar gyfer ymgysylltiad Tennis dydd Iau yma yng nghlwb tenis Rhuthun.   •        Ceisiwch gyrraedd am 9:30am fel y gallwn friffio pawb a dechrau arni am 10am. o   Dewch a … Read more

Gwybodaeth – Information

Dathliadau Penblwydd Ysgol Pentrecelyn Am ffordd wych o ddechrau ein dathliadau penblwydd yn 150 nos Wener. Cyngerdd a noson anhygoel diolch eto i bawb soniais i ddydd Gwener. Tempest Bydd Tempest yma bore dydd Mercher (fory) i dynnu llun grwp Bl 6 a llun ysgol arbennig. (GWISG YSGOL YFORY) CRhffaA – ‘Pwyllgor Diwrnod Hwyl’ Bydd … Read more

Gwybodaeth – Information

Dathliadau Penblwydd Ysgol Pentrecelyn Am ffordd wych o ddechrau ein dathliadau penblwydd yn 150 nos Wener. Cyngerdd a noson anhygoel diolch eto i bawb soniais i ddydd Gwener. Tempest Bydd Tempest yma bore dydd Mercher (fory) i dynnu llun grwp Bl 6 a llun ysgol arbennig. (GWISG YSGOL YFORY) CRhffaA – ‘Pwyllgor Diwrnod Hwyl’ Bydd … Read more

Gwybodaeth / Information

Hyfforddiant Fferm Seren Cofiwch wrth gasglu plant o’r clwb heno y bydd buarth a maes parcio’r ysgol yn brysur gan ein bod yn hyfforddi athrawon heno (ac yn disgwyl 50+). Celf a Chrefft yr Urdd Cofiwch os ydi eich plentyn am gystadlu gyda Chelf a Chrefft yn Eisteddfod yr Urdd eleni mae heno ydi’r noson … Read more

Tennis Hwyl | Fun Tennis

From: ActiveCommunities Sent: 19 April 2024 09:49 Subject: Tennis Hwyl | Fun Tennis Gŵyl: TENNIS HWYL (Mewn partneriaeth â Chlwb Tenis Rhuthun) Dyddiad: Dydd Iau, Mai 2ail Lleoliad: Clwb Tenis Rhuthun Amser cofrestru: 9:30-9:45am Amser gorffen (2 opsiwn) – Opsiwn 1– Gorffen 12:15pm (gweithgareddau cylchdroi yn unig) – Opsiwn 2– aros a gorffen tan 2:30pm … Read more

Chwaraeon Merched | Girls only sport clubs

Subject: Chwaraeon Merched | Girls only sport clubs Helo bawb, Rydym yn ail-ddechrau clwb chwaraeon merched yn unig Rhuthun a Dinbych wythnos yma! Mae’r clwb yn agored i ferched blwyddyn 4-6 o unrhyw allu, a bydd y chwaraeon ar sail y galw! Rydyn ni’n annog pobl i ddod i chwarae a chael hwyl! Mae modd … Read more

Gwybodaeth – Information

CRhFfA 150 Diolch yn fawr unwaith eto am eich presenoldeb a’ch gwaith caled i sicrhau bod ein dathliadau penblwydd yn llwyddiant Cyngerdd Dathlu – 26/4/2024 Mae lleoliad y cyngerdd bellach wedi ei symud i Gapel Y Tabernacl yn Rhuthun er mwyn ein galluogi i gynnig mwy o docynnau ar gyfer y noson, sydd dal bellach … Read more