Cinio/Parti Dolig – Christmas Dinner/Party

Cofiwch am ein cinio Nadolig ‘fory.

Cawn wisgo Siwmperi Nadolig os dymunir.

Remember about our Christmas dinner tomorrow.

They can wear Christmas jumpers if they wish.

Hefyd, parti Nadolig dydd Gwener. Eto, cawn wisgo dillad parti/Nadoligaidd.

Bydd yr Ysgol yn cau am 3:15 dydd Gwener yma (DIM CLWB CELYN)

 ​

Also, our Christmas party on Friday. Again, they can wear party/Christmas clothes.

School will close at 3:15 this Friday (NO CLWB CELYN)

​ 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288