Dosbarth Llywelyn Class (Llanbenwch)

Bydd dosbarth Llywelyn yn ymweld â chaffi Llanbenwch bore ‘fory. Cyfle arall i ymarfer gwerth arian. Gofynnwn yn garedig i’r plant ddod a £2 gyda nhw. ​

Dosbarth Llywelyn will be visiting Llanbenwch tomorrow morning.

This is another opportunity to practise the value of money. We ask that all children bring £2 please.

Diolch

Miss Alaw Llywelyn ac Anti Jemma

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288