Cinio Ysgol / School dinners

Er gwybodaeth

Fel rhan o foderneiddion yr ysgol bydd yr adeiladwyr yn newid y ffenestri yn y gegin yr ysgol yfory (dydd Mercher) a dydd Iau, bydd Gwasanaeth Arlwyo Sir Ddinbych yn darparu pecyn bwyd ar y ddau ddiwrnod.​

FYI

As the modernisation of Ysgol Pentrecelyn continues, tomorrow (Wednesday) and Thursday the new windows will be installed in the school kitchen. Denbighshire Catering Services will therefore be providing a packed lunch on these two days.

​Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288