Mabolgiamocs / Fun Sports

Croesi bysedd/hopefully!


Cofiwch / Remember – Dydd Mawrth 4/7/23 Tuesday

           Mabolgiamocs 1:30 – 3:00 Fun Sports Day 

Croeso cynnes i bawb – All are welcome 

Gweithgareddau hwyliog ar y cae a thrac ar gyfer plant Cylch i flwyddyn 6.

Fun activities on the track and field for Cylch to year 6 pupils.

Dewch a chadair efo chi

Please bring a chair.

Dillad addysg gorfforol – siorts a chrys t ymarfer corff neu liw’r tai os ydynt yn dymuno.

Os nad yw’r tywydd yn ffafriol byddwn yn ail-drefnu ar gyfer pnawn dydd Mercher.

Normal PE kit or pupils can wear their house colour if they wish and know. 

If the weather is not favourable we will look to reschedule for the Wednesday afternoon.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288