Clwb Canu – canslo cancelled

Ymddiheuriadau ond rwyf newydd dderbyn galwad ffôn (3:05) gan yr athrawes ganu yn canslo clwb heno. Mi wnawn ni ofalu am y plant wrth gwrs nes y cewch chi gyfle i ddod i’w casglu mor fuan a phosib.

Apologies, but I have just received a phone call from the singing teacher (3:05) cancelling singing club tonight. We will care for the children until you can make arrangements to pick them up as soon as possible.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288