Cywiriad – Correction

​Sylwer mai dydd Gwener yma, Hydref 11 mae’r plant yn mynd i BentrePeryglon, ddim Chwefror 11 fel roedd yn lawr yn y llythyr Saesneg!

Please note that the trip to DangerPoint is going this Friday, 11 October and not 11 February as was put in the English letter!

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288