Clwb Celyn

Yn dilyn adolygiad bydd Clwb Celyn ar agor tan 5:15 o Ionawr 24ain. Byddwn yn adolygu hyn eto ar Chwefror 4ydd.

Following a review Clwb Celyn will be open till 5:15 from January 24th. We will review this again on February 4th.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288