Penblwydd YR URDD

Cofiwch 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288


From: Ysgol Pentrecelyn
Sent: 19 January 2022 15:44
To: [email protected]
Subject: Penblwydd YR URDD
 

Annwyl rieni

Ar ddydd Mawrth, Ionawr 25ain hoffem i chi ddod i’r ysgol yn gwisgo lliwiau Mistar Urdd sef un rhywbeth Coch, Gwyn a/neu Wyrdd.

Mae’r Urdd am geisio torri Record y Byd wrth gael y rhif mwyaf o blant a phobl yn canu cân Hei Mistar Urdd ar yr un tro. Byddwn fel ysgol yn ymuno gyda’r canu.

Dear parents 

On Tuesday, January 25th we would like you to come to school on this special day wearing the Urdd colours – Red, White and/or Green.

The Urdd are trying to break a world record – the largest number of children and adults singing at the same time. We will be joining in the singing of Hei Mistar Urdd.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288