Clwb Urdd Celf a Chrefft Club

Cofiwch am ein Clwb i aelodau’r Urdd rhwng 3:15 a 4:15 yfory – Dydd Mawrth, Ionawr 31ain. Dewch i greu yn rhad ac am ddim!


Remember our Urdd Craft Club for members after school tomorrow, Tuesday, January 31st, between 3:15 and 4:15. Come along and be creative. No cost for attending. 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288