Er sylw Derbyn-Blwydyn 4/ FAO Reception-Year 4

​A fydd hi’n bosib i ddisgyblion blwyddyn Derbyn, 1, 2, 3 a 4 ddod a hen grys-t gwyn plaen i’r ysgol erbyn Dydd Mawrth, 7fed o Chwefror os gwelwch yn dda. Bydd rhain yn cael eu defnyddio er mwyn creu darn o gelf, felly dim ond angen un rhad. Peidiwch â phoeni os does ganddoch ddim, ond gofynnwn i chi adael Miss Llywelyn wybod cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda. 

Will it be possible for Reception, year 1, 2, 3 and 4 pupils to bring an old plain white t-shirt to school by Tuesday, 7th February please. These will be used to create a piece of art, so just need a cheap one. Don’t worry if you don’t have anything, but we ask that you let Miss Llywelyn know as soon as possible please.​

Diolch

Miss Llywelyn 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288