Cofiwch – Remember

Cofiwch am y cyfle i ddod draw i nôl pecyn gwaith heddiw neu ‘fory os y dymunwch. Os nad ydych yn gallu galw draw am ba bynnag reswm plîs cysylltwch â ni.

Os oes rhywun angen benthyg chromebook neu i-pad plîs holwch ogydd.

Y bwriad yw weithredu fel hyn tan y 18fed. Ond, os bydd dysgu o adref yn parhau wedi hynny, byddwn yn edrych ar ddulliau eraill hefyd. 

Remember to pick up your work packs today or tomorrow. If anyone is unable to pick up for whatever reason, please let me know so we can make other arrangements.

If anyone requires a chromebook or i-pad please ask.

We will continue like this till the 18th. However, if home learning continues after then, we will also look at alternative methods.  

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288