Trefniadau Ionawr – January Arrangements

Dysgu o adref

Mae dydd Mercher, Iau a Gwener yr wythnos yma yn ddiwrnodau dysgu o adref. Bydd tasgau ar J2E/ J2Homework a phecyn gwaith ar gael i blant CA2. Rydym yn gobeithio bydd cymysgedd o waith ar lein ac ar bapur yn sicrhau bod pob plentyn yn gallu rhyngweithio. Bydd pecyn gwaith ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen hefyd. Bydd cyfle i chi ddod i nôl y pecynnau gwaith rhwng 2:30 a 3:30 yfory 5/1/21 neu 9:30 a 10:30 dydd Mercher 6/1/21.

Home learning

Wednesday, Thursday and Friday of this week have been classed as home-learning days. Tasks and activities for KS2 pupils will be on J2E/J2Homework and a work pack will also be available. It is hoped that a mixture of online and paper based work will ensure every child is engaged. Foundation phase pupils will also receive a work pack. You may pick up these work packs between 2:30 and 3:30 tomorrow 5/1/21 or 9:30 and 10:30 on Wednesday 6/1/21.

Gofal Plant mewn argyfwng

Os ydych chi angen gofal plant mewn argyfwng ar ddydd Mercher, Iau a/neu ddydd Gwener oherwydd eich bod yn weithiwr allweddol, plîs cysylltwch â mi mor fuan â phosib er mwyn trefnu.

Emergency childcare

If you require emergency childcare on Wednesday, Thursday and/or Friday as you are classed as a key worker, please contact me asap so we can make arrangements.

Diolch am eich cefnogaeth

Thank you for your support

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288