Cofiwch – Remember

Plant mewn angen – Tachwedd 19eg Byddwn yn mynd am dro bach i Goleg Llysfasi a bydd disgo a donuts yn y pnawn.
Cawn wisgo dillad eu hunain/dillad plant mewn angen. Sanau od hefyd i gefnogi wythnos gwrth-fwlio.
Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad ogydd ar Parent Pay

BBC Children in Need appeal Friday 19th November
​We will be going for a walk to Llysfasi college on Friday and there will be a disco and donuts for the pupils in the afternoon. Pupils can come to school in their own clothes or in fancy dress for children in need. Odd socks also to support anti-bullying week.
A donation page has been started on Parent Pay.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288