Cinio Ysgol / School Lunch

Er gwybodaeth – Mae’r plant wedi bod yn derbyn pecyn cinio wedi ei ddarparu gan y Sir wythnos yma.  Bydd hyn yn digwydd eto yfory ond rydym yn gobeithio bydd Anti Eirian yn ôl dydd Iau er mwyn paratoi’r cinio rhost!
(Anti Eirian yn absennol – nid yn gysylltiedig a Chofid)​

Pupils have received a packed lunch prepared by Denbighshire School Meals this week.  This will be happening again tomorrow but we hope that Anti Eirian will be back on Thursday for our weekly roast dinner!
(Anti Eirian off work – not Covid related) 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288