Cofiwch – Remember

Eisteddfod Cylch Rhuthun / Urdd Cylch Eisteddfod

Dydd Sadwrn yma – amseroedd ac amserlen fanwl i’w ddilyn ‘fory

This Saturday – detailed times and timetable to follow tomorrow​

WI Noson Gymraeg Mae WI wedi cysylltu â ni i ymddiheuro am y dyddiad anghywir. Bydd y noson Gymraeg yn Llanelidan nawr ar 19/3/24 nid 20/2/24. Bydd hyn yn rhoi mwy o amser i ni baratoi a sortio.​​

WI Welsh night

The WI have contacted us to apologise for the incorrect date. The Welsh evening at Llanelidan will now be on 19/3/24 not 20/2/24. This will give us more time to prepare and sort.​​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288