Pwysig – Important

Er gwaetha’r rhybudd tywydd am eira fory rydym dal yn bwriadu lansio Fferm Seren! Bydd unrhyw benderfyniad i ohirio yn cael ei wneud yn y bore pan fyddwn yn asesu’r amodau lleol a’r sefyllfa staffio.
WI Noson Gymraeg Mae WI wedi cysylltu â ni i ymddiheuro am y dyddiad anghywir. Bydd y noson Gymraeg yn Llanelidan nawr ar 19/3/24 nid 20/2/24. Bydd hyn yn rhoi mwy o amser i ni baratoi a sortio ar ôl hanner tymor​

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

Despite the weather warning for snow tomorrow we are still planning on launching Fferm Seren! Any decision to postpone will be made in the morning when we assess the local conditions and staffing situation.

WI Welsh night

The WI have contacted us to apologise for the incorrect date. The Welsh evening at Llanelidan will now be on 19/3/24 not 20/2/24. This will give us more time to prepare and sort after half term.​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288