Cofiwch – Remember

Gwener Gwych – dydd Gwener yma byddwn yn cael prynhawn amgylcheddol yn canolbwyntio ar ddatblygu ein hamgylchedd ein hunain yn gyntaf. Os gwelwch yn dda a all pob plentyn wisgo hen ddillad ar gyfer tacluso a phlannu ac ati.

Fantastic Friday this Friday we will be having an environmental afternoon focussing on developing our own environment first. Please can all children wear old clothes for tidying and planting etc

Os hoffech chi gwrdd â grŵp y 3 Chopa ddydd Sadwrn yma, mae’r manylion isod
Cadair Idris – tua rhwng 10:30-11:00. Gweler isod fanylion y llwybr gorau a’r maes parcio y bydd y grŵp cerdded yn ei ddefnyddio.

If you would like to meet up with the 3 Peaks group this Saturday please find details below.  Cadair Idris –approximately between 10:30-11:00.  Please see below details of best route and the car park the walking group will be using.    

Shared route
From (53.0783626,-3.2718546) to Ty Nant, Minffordd Path, Dolgellau LL40 1TN via A494.
1 hr 10 min (44 mi)
For the best route in current traffic visit https://maps.app.goo.gl/Pi9s8SSARvCVRMW4A

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288